QUANG ĐẠI SOLAR

Bảng dữ liệu

[Thiết lập công suất tiêu chuẩn

5.92 kWp

[Thiết lập công suất tối đa

4.6 kWp

[Dự kiến sản xuất hàng năm

8.347 mWh

[Sản xuất hàng ngày

#

[Ngày đưa vào vận hành

16/11/2019

[Sản xuất

#

Trụ sở